H  (134 jours)
image 800pxFlag_of_Swedensvg.png (0.7kB)

SVERIGE

<< Europa


127 37 STOCKHOLM ⁃ S:t Marouns kyrka, Kungssätravägen 16 (Stockholms stift)
Sön- och helgdagar: kl. 9.30, kl. 18.00 — Måndag till lördag: se institutets hemsida
ICRSP Stockholm: 🌐


352 46 VÄXJÖ ⁃ S:t Mikaels kyrka, Ulriksbergspromenaden 34A (Stockholms stift)
2 + 4 söndagen i månaden: kl. 14.00
Församlings hemsida: 🌐


411 38 GÖTEBORG ⁃ Kristus konungens kyrka, Parkgatan 14 (Stockholms stift)
Se församlingens hemsida för aktuella uppgifter.


433 75 JONSERED ⁃ Franciskusgården, Jons väg 44 (Stockholms stift)
Sön- och helgdagar: kl. 12:00
Klosters hemsida: 🌐


633 50 ESKILSTUNA ⁃ Heliga Korsets kyrka, Djurgårdsvägen 32 (Stockholms stift)
Se församlingens hemsida för aktuella uppgifter.


652 24 KARLSTAD ⁃ Vår Fru av rosenkransens kyrka, Tingvallagatan 1A (Stockholms stift)
Sön- och helgdagar: kl. 9.00
Församlings hemsida: 🌐


980 13 LANNAVAARA ⁃ S:t Josefs kloster, Skolvägen 7 (Stockholms stift)
Sön- och helgdagar: kl. 10.00 — Måndag till lördag: kl. 6.00
Klosters hemsida: 🌐


<< Europa