H  (838 jours)

Provincie Antwerpen/Province d’Anvers


2020 ANTWERPEN/ANVERS, Kapel Zusterkens der Armen, Waarlooshofstraat 9, 2020 Antwerpen (Kiel)
  • Zondag/Dimanche: H. Mis om/Messe à 9u
- Bisdom Antwerpen/Diocèse d'Anvers - EH Matheus

2018 ANTWERPEN/ANVERS, Priorij van het Allerheiligste Sacrament, Hemelstraat 21-23
  • Zondag/Dimanche: 7u30, 10u00
  • Feestdagen/Fêtes: 10u00
  • Weekdagen/Semaine: 18u30
  • Zaterdag/Samedi: 9u30
  • Tel.: +32 3 229 01 80
  • FSSPX (E. H. Joseph Verlinden & E. H. Louis Bockholtz)

2930 BRASSCHAAT, Marthe Robinfoyer, Kapelsesteenweg 208

Onregelmatig/Occasionnellement
Info: of/ou tel.: +32 (0)3 645 14 67

- Summorum Pontificum
- Rencontre Province d’Anvers<< Belgique/België