H  (413 jours)

Provincie Antwerpen/Province d’Anvers


2020 ANTWERPEN/ANVERS, Kerk Sint-Michiel en Sint-Petrus, Amerikalei 165, Antwerpen
  • Zondag/Dimanche: H. Mis om/Messe à 9u
- Bisdom Antwerpen/Diocèse d'Anvers - Summorum Pontificum

2018 ANTWERPEN/ANVERS, Priorij van het Allerheiligste Sacrament, Hemelstraat 21-23
  • Zondag/Dimanche: 7u30, 10u00
  • Feestdagen/Fêtes: 10u00
  • Weekdagen/Semaine: 18u30
  • Zaterdag/Samedi: 9u30
  • Tel.: +32 3 229 01 80
  • FSSPX (E. H. Joseph Verlinden & E. H. Louis Bockholtz)

2930 BRASSCHAAT, Marthe Robinfoyer, Kapelsesteenweg 208

Onregelmatig/Occasionnellement
Info: of/ou tel.: +32 (0)3 645 14 67

- Summorum Pontificum
- Rencontre Province d’Anvers<< Belgique/België