H  (3364 jours)
 • Pomorskie


Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Gdańsk


80-761 GDAŃSK Kościół św. Barbary / St. Barbara Church / Église Sainte-Barbe
 • ul. Długie Ogrody 19, http://versusdeum.pl/
 • niedziele 15.00 / Sundays 3:00 p.m. / dimanche 15 h 00
 • SP diocese, Rev. Piotr Baranowski

80-322 GDAŃSK - OLIWA Kościół Matki Bożej Królowej Korony Polskiej (oo. cystersi) / Our Lady Queen of Polish Crown Church (Cistercians) / Église Notre-Dame Reine de la Couronne Polonaise (cisterciens)
 • ul. Polanki 131, http://versusdeum.pl/
 • pierwszy piątek miesiąca 19.30 / first Friday of the month 7:30 p.m. / premier vendredi du mois 19 h 30 - Missa cantata (cum incensionibus)
 • SP diocese, Rev. Piotr Wulgaris

81-862 SOPOT Kościół Zesłania Ducha Świętego / Descent of the Holy Spirit Church / Église de la Descente-du-Saint-Esprit
 • ul. Kujawska 50/52, http://versusdeum.pl/
 • pierwsza sobota miesiąca 19.30 / first Saturday of the month 7:30 p.m. / premier samedi du mois 19 h 30
 • (przerwa w lipcu i sierpniu / break in July and August / pause en Juillet et Août)
 • SP diocese, Rev. Piotr Baranowski

81-578 GDYNIA Kościół Niepokalanego Serca NMP / Church of the Immaculate Heart of Our Lady / Église de Cœur Immaculé de Notre-Dame
 • ul. Wiczlińska 11, +48 22 615 28 60 ; http://www.piusx.org.pl/kaplice/Gdynia
 • dzień powszedni / weekday 18:00 / semaine 18h
 • niedziele i święta / Sun and feasts 10:00 / dimanche et fête 10h
 • FSSPX Rev. Edmundas Naujokaitis & Rev. Raivo Kokis

84-230 RUMIA Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. (xx. salezjanie) / Exaltation of the Holy Cross Church (Salesians) / Église de l'Exaltation-de-la-Sainte-Croix (salésiens)
 • ul. Kościelna 20, http://versusdeum.pl/
 • niedziele 16.30 / Sundays 4:30 p.m. / dimanche 16 h 30
 • SP SDB, Rev. Lech Idźkowski

Diecezja / Diocese of / Diocèse de Pelplin


BYTÓW Kaplica domowa plebanii parafii św. Katarzny Aleksandryjskiej / home chapel of St. Catherine of Alexandria parish (on rectory) ul Jana Pawła II 22
 • 3 niedziela / 3rd Sunday 17:00 / 3 eme dimanche 17h00
 • SP diocese Rev. Radosław Orliński

Diecezja / Diocese of / Diocèse de Elbląg


82-112 OSTASZEWO Kościół św. Jana Chrzciciela / St. John the Baptist Church / Église Saint-Jean-Baptiste


<< PolognE