H  (3632 jours)
  • Zachodniopomorskie


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Koszalin-Kołobrzeg


75-063 KOSZALIN Kosciół św. Józefa / St. Josef Church / Église Saint-Joseph
  • ul. Chrobrego (vis-à-vis cathedral), tel. +48 94 347 10 06
  • 1 i 3 niedziela / 1st and 3 rd Sun 18:00 / 1er er 3am dimanche 18h
  • SP, Fr. Krzysztof Szachta OFMConv, Rev. can. Józef Potyrała

KOSZALIN Kaplica Caritas / Cartias Chapel / Chapelle Caritas ul. bp-a Czesława Domina
Każdy wtorek every Tuesday / tous les mardis 19:00
  • SP, Diocese

KOSZALIN Kościół pw. Ducha Świętego / Holy Spirit Church /Église Saint Esprit Koszalin, ul. Stanisława Staszica 38
Ostatnia niedziela miesiąca / last Sunday of month - 19:30
  • SP, Diocese

Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Szczecin-Kamień


SZCZECIN Kaplica Św. Wojciecha / St. Adalbert Chapel / Chapelle de St. Adalbert ul. Monte Casino 20

70-115 SZCZECIN,Kościół pw. św. Józefa / St. Josef Church ul. Połabska 1
  • Sobota/Saturday 18:00, poniedziałek/ monday - 18:00 (kaplica na plebani)
    • SP diocese, rev. Paweł Korupka (parochial vicar)
<< PolognE