H  (3339 jours)

27-600 SANDOMIERZ Bazylika katedralna Narodzenia NMP / Cathedral Basilica of the Nativity of the Blessed Virgin Mary / ul. Katedralna 1
każda niedziela 15:30 / Every Sunday 15:30 (since 28.12.2014)
SP diocese