H  (3339 jours)
  • Podlaskie


Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Białystok


15-087 BIAŁYSTOK Stary Kościół Farny, Zespół bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia NMP/ Old Church - Fara. Complex of archicatedral basilic od Assumption of BVM; ul. Kościelna 2;
  • 3-cia niedziela /3rd Sunday 13:30/3eme dimanche 13h30
  • SP diocese, Rev. Marian Strankowski

BIAŁYSTOK Kościoł pw. Imienia Maryi i św. Stanisława ul. Szkolna 2
dni powszednie godz. 7.00
w niedziele godz. 8:00 i 10.30
- SP Grzegorz Śniadoch IBP

19 – 111 KRYPNO Kościół pw. Narodzenia NMP Krypno Kościelne 29
każdy poniedziałek o godzinie 17.00
- SP dicese rev. Tomasz Łapiak

Diecezja / Diocese of / Diocèse de Łomża


18-400 ŁOMŻA Kościół Zakonny SS. Benedyktynek pw. Trójcy Przenajświętszej ul. Dworna 32
2 niedziela miesiąca 11:00 (2 nd Sun 11 am)
1 sobota miesiąca 8:30 am (1 st Sat 8:30 am)
  • SP diocese

<< PolognE