OpolskieDiecezja / Diocese of / Diocèse de Opole


45-030 OPOLE Kościół św. Sebastiana / St. Sebastian Church / Église Saint-Sebastien
  • pl. św. Sebastiana, tel. +48 77 454 25 79 ; http://tradycja.opole.pl
  • niedziela 15.00 / Sun 15.00 / Dimanche 15h00
  • SP diocese, Rev. Piotr Kutynia

46-034 DĄBRÓWKA DOLNA Kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej
1-sza sobota miesiąca godz. 8:00 / 1st. Sat. 8:00
- SP diocese, Rev. Ryszard Kościelny

<< PolognE

Warning: Module 'mysqli' already loaded in Unknown on line 0