H  (4496 jours)

Polska / Poland / PologneAby zmienić lub dodać adres, kliknij na nazwę województwa w kolorze czerwonym
To change or add an address, click on the voivodships name in red
Pour modifier ou ajouter une adresse, cliquez sur le nom de la voïvodies (province) en rouge


 • Dolnośląskie


Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Wrocław


50-266 WROCŁAW Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku / Our Lady “Na Piasku” Church / Église Notre-Dame „Na Piasku”
 • ul. Św. Jadwigi, tel. +48 71 344 66 31, +48 515 253 808 ; http://www.piasek.archidiecezja.wroc.pl
 • niedziela / Sun 9:00 and 18:00 / dimanche 9h, 18h
 • wtorek / Tuesday 18:30
 • dzień powszedni po-śr, pt/ weekday Mo-We, Fri 07:00
 • dzień powszedni cz, so/ weekday Thy, Sat 18:30
  • SP Diocese, Rev. Msgr Stanisław Pawlaczek, Rev. Ireneusz Bakalarczyk

WROCŁAW, Kaplica św Jadwigi Ślaskiej / St. Hedwig Chapelul. Kruszwicka 26/28 ; http://www.piusx.org.pl/kaplice/Wroclaw
 • niedziele / Sun 17.30 / dimanche 17h30
 • 1. piątek miesiąca / 1st Fri 18.00
 • 1. sobota miesiąca / 1st Sun 8.00
 • FSSPX

Diecezja / Diocese of / Diocèse de Legnica


LEGNICA Katedra Świetych Apostołów Piotra i Pawła / St. Peter & Paul Cathedral
 • Druga niedziela miesiąca / Second Sunday in month 16:00
- SP diocese / Rev. can. Robert Kristman


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Świdnica


ŚWIDNICA Kościół pw. św. Józefa ul. Westerplatte
 • 4-ta niedziela/4rd Sunday/4 eme Dimanche 12h00
  • SP diocese,, Rev. Zbigniew Chromy

ŚWIDNICA Katedra pw. Śś. Stanisława i Wacława ul. Kotlarska 19
każdy czwartek / every Thu. 17:30 / chaque ,,,,,, 17h30 (Kaplica M.B. Częstochowskiej / Our Lady of Częstochowa Chapel / Chapelle Notre-Dame de Częstochowa)
 • SP diocese,, Rev. Zbigniew Chromy

KŁODZKO Kaplica pw. Św. Marii Magdaleny/ St. Maria Magdalena Chapel ul. Łukasińskiego 32.
 • 1-sza niedziela/1st Sunday/1 Dimanche 15h30
 • SP diocese,, Rev. Julian Nastałek

<< PolognE

 • Kujawsko-pomorskie


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Bydgoszcz


85-093 BYDGOSZCZ Bazylika św. Wincentego á Paulo / Basilic of St. Vincent á Paulo / Basilique Saint-Vincent á Paulo
 • (Kaplica M.B. Częstochowskiej / Our Lady of Częstochowa Chapel / Chapelle Notre-Dame de Częstochowa)
 • Al. Ossolińskich 2, tel. +48 52 322 53 52
 • niedziela / Sun 14:30 / dimanche 14h30
 • SP diocese, Rev. Michał Stanikowski CM

85-012 BYDGOSZCZ, Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa/ Most Holy Heart of Lord Jesus Church/ Sacré-Cœur Église Plac Piastowski 5,
 • niedziela / Sun 14:00 / dimanche 14h00
 • SP diocese, Rev. prel. Roman Kneblewski

86-014 WIERZCHUCINEK Parafia, p.w. Matki Bożej Szkaplerznej / Church of BVM of Scapular Wieś, nr 14, 86-014 Sicienko
 • tel. 052-587-19-20
 • Niedziela co dwa tygodnie/Sunday every 2 weeks at 16:00
 • SP diocese rev. Wiesław Skiba


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Toruń


86-253 BAJERZE Dom rekolekcyjny bł. Zefiryna / Retreat House of Blessed Zephyrin / Maison de retraite du Bx-Zéphyrin
 • Bajerze 36 (pałac / palace / palais), tel. +48 22 615 28 60, +48 566 867 271 ; http://www.piusx.org.pl/kaplice/Bajerze
 • niedziela / Sun 11:00 / dimanche 11:00h
 • dzień powszedni / weekday 07:15 / semaine 07:15h
 • FSSPX, Rev. Edward Wesołek
87-100 TORUŃ Kościół pw. Miłosierdzia Bożego i św. siostry Faustyny ul. św. Faustyny 7
 • Kazda niedziela godz. 10:00
 • SP diocese87-100 TORUŃ Kaplica św. Jana Marii Vianney’a / Chapelle Saint-Jean-Marie-Vianney / John Vianney Chapel
 • ul. Gen. Józefa Bema 3/5, , tel. +48 14 615 28 60 ; http://www.piusx.org.pl/kaplice/Torun
 • niedziela i święto / Sun and feast 08:30/ dimanche et fête 08:30h
 • 1. piątek / 1 st Fri 18:00 / 1 vendredi 18h
 • środa / Wed 18:00
 • FSSPX Rev. Edward Wesołek

<< PolognE

 • Łódzkie


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Łowicz


99-400 ŁOWICZ Kościół św. Elżbiety Węgierskiej / Elisabeth Hungarica Church /Église Sainte-Élisabeth de Hongrie (bernardynki / Bernardine Sisters / sœurs bernardines)
 • al. Sienkiewicza 15, tel. +48 46 837 35 26
 • 3. niedziela / 3rd Sun 17:00 (zima / winter time), 18:00 (lato, summer time) / 3ème dimanche 17h (hiver), 18h (été)
 • SP, Rev. Fr. Petroniusz Pawązka OFM

Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Łódź


91-065 ŁÓDŻ Kościół św. Józefa / St. Joseph Church / Église Saint-Joseph
93-562 ŁÓDŹ Kaplica św. Piusa V / St. Pius V Chapel / Chapelle Saint-Pie-V
 • ul. Wschodnia 74, tel. +48 22 615 28 60 ; http://www.piusx.org.pl/kaplice/Lodz
 • niedziela I święta / Sun and holiday 10:00 / dimanche et fête 10h00
 • 1. piątek / 1st Fri 18:00 / 1er vendredi 18h
 • soboty / Sat 18:00 / samedi 18h00
 • FSSPX

91-867 ŁÓDŹ Kościół pw. Chrystusa Odkupiciela Żubardzka 28
 • stara kaplica
 • każda sobota 15:30
 • SP diocese,

Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Częstochowa


97-545 KOCIERZOWY k. Gomulic (pow. RADOMSKO).
Wspólnota Świętego Brunona z Kolonii
Raz na miesiąc - nieregularnie

<< PolognE


 • Lubelskie


Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Lublin


20-081 LUBLIN Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP / Imaculate Conception Church / Église Notre-Dame de Conception-Immaculée
 • ul. STASZICA 16a, tel. +48 81 534 99 11 ; http://introibo.pl
 • niedziela I święto / Sun and feast 9:00 / dimanche et fête 9h00
 • czwartek / Thu 18:00 / jeudi 18h00
 • SP Rev. Krzysztof Podstawka, Rev. Bogdan Zagórski, Rev. Dionizy Pietrusiński, Rev. can. Wojciech Pęcherzewski, Rev. Wojciech Różyk, Rev. Krzysztof Szebla, Rev. Maciej Zachara MIC
20-718 LUBLIN Kaplica św. Stanisława Kostki / St. Stanislaus Kostka Chapel / Chapelle Saint-Stanislas-Kostka

20-535 LUBLIN Kościół Świętej Rodziny / St. Family Church ul. Jana Pawła II 11
 • 3 niedziela / 3rd Sunday 19.15
 • SP, Diocese

23-200 KRAŚNIK Kościół rektorski Św. Ducha, Gabriela Narutowicza 31
Raz w miesiącu - najczesciej ost. niedziela miesiąca godz 18:00
- SP, Diocese


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Zamość-Lubaczów


22-400 ZAMOŚĆ Kościół św. Katarzyny / St. Katherina Church / Église Sainte-Catherine
 • pl. Jana Jaroszewicza 1, tel. +48 84 639 22 85
 • ostatnia niedziela / last Sunday 13:30 / derniere dimanche 13:30h
 • SP diocese, Rev. Andrzej Kijek

Diecezja / Diocese of / Diocèse de Siedlce

(część / part)
21-500 BIAŁA PODLASKA Kościół Świętego Antoniego / St Anthony Church / Église St. Antoine ul. Narutowicza 37
Niedziela 13:30 / Sunday 13:30 / Dimanche dimanche 13h30
- SP, OFMCap


<< PolognE


 • Lubuskie


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Zielona Góra-Gorzów


66-400 GORZÓW Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego / Exaltation of the Holy Cross Church
 • ul. Warszawska 51 tel (095) 725-76-74
 • 3. i 5 niedziela / 3rd & 5 Sun 15:00 / 3ème et 5ème dimanche 15h
 • SP diocese, Rev. Włodzimierz Wygodzki

66-400 GORZÓW Kościół Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Żeromskiego o godz. 19.30
II piątek miesiąca godz. 19.30
- SP diocese, Rev. Dawid Pietras

66-400 GORZÓW Grodzki Dom Kultury, ul. Wał Okrężny 36/37
 • 2 niedziela / 2nd Sun 16:00 /2ème dimanche
 • FSSPX

ZIELONA GÓRA Kaplica Narodzenia NMP ul. Aliny 17
Every Synday 16:30
 • SP diocese (rev. Dariusz Pietras, rev. Michał Graczyk)

<< PolognE

 • Małopolskie


Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Kraków

(Cracov / Cracovie)
31-001 KRAKÓW Katedra Wawelska / Wawel Cathedral / Cathédrale de Wawel (St. Stanislas and St. Venceslas)
 • Wawel Castle (Hill)
 • http://www.fssp.pl
 • od Poniedziałku do Soboty w wybrane dni / Mon to Sat 08:00 / du lundi au samedi 8h
 • SP/FSSP Rev. Wojciech Grygiel ThD FSSP, Rev. Marcin Kostka FSSP,

31-023 KRAKÓW Kościół św. Krzyża / Holy Cross Church / Église Sainte-Croix ul. Św. Krzyża 23
 • http://www.fssp.pl
 • niedziela / Sun 10:30 & 19:15 / dimanche 10h30 & 19h15
 • Kontakt : DOMUS IOANNIS CANTII . ul. Kraszewskiego 32/5 30-110 Kraków . tel. (012) 427 00 59
 • SP/FSSP, Rev. Wojciech Grygiel ThD FSSP, Rev. Marcin Kostka FSSP, Rev. prof. Jacek Urban ThD

31-044 KRAKÓW Kościół św. Piotra i Pawła / St. Peter and Paul Church / Église St Pierre et Paul ul. Grodzka 54
 • http://www.fssp.pl
 • od poniedziałku do piątku w wybrane dni / Mon to Sat 19:00 / du lundi au samedi 19h
 • Kontakt : DOMUS IOANNIS CANTII . ul. Kraszewskiego 32/5 30-110 Kraków . tel. (012) 427 00 59
 • FSSP, Rev. Wojciech Grygiel ThD FSSP, Rev. Marcin Kostka FSSP

32-351 KRAKÓW - BRONOWICE MAŁE Kościół św. Antoniego Padewskiego / St. Anthony of Padua Church / Église St Antoine de Padoue ul. Pod Strzechą 16
 • http://www.fssp.pl
 • niedziela / Sun 14:00
 • Kontakt : DOMUS IOANNIS CANTII . ul. Kraszewskiego 32/5 30-110 Kraków . tel. (012) 427 00 59
 • FSSP, Rev. Wojciech Grygiel ThD FSSP, Rev. Marcin Kostka FSSP

31-404 KRAKÓW Kaplica NMP Pośredniczki Wszystkich Łask / Chapelle of Our Lady Mediatrix of All Graces / Chapelle Notre-Dame Médiatrice de toutes les grâces
 • ul. Berka Joselewicza 21B, tel. +48 22 615 28 60 ; http://www.piusx.org.pl/kaplice/Krakow
 • niedziela i święto / Sun and holiday 08:30 / dimanche et fête 8h:30
 • 2. i 4. niedziela miesiąca 19:30 / every 2nd and 4th Sun 19:30
 • sobota / Sat 18:00 / Samedi 18h
 • FSSPX

30-610 KRAKÓW Sanktuarium św. Jana Pawła II / Sanctuary of St. John Paul II ul. Totus Tuus 32

34-400 NOWY TARG Kościół pw. Św Anny/ St Anne Church Zacisze 17
 • Jedna niedziela w miesiącu / One Sunday in month
 • Następna Msza / Next Mass - 15.03.2015 - 14:00
 • SP diocese

Diecezja / Diocese of / Diocèse de Tarnów


33-170 TUCHÓW Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa / Most Holy Heart of Lord Jesus Chapel / Chapelle Sacré-Cœur
 • ul. Rynek 6, tel. +48 22 615 28 60 ; http://www.piusx.org.pl/kaplice/Tuchow
 • niedziela / Sun 09:00 / dimanche 9h
 • sobota / Sat 19:00 / samedi 19h00
 • 1. piątek / Fri 1st 19:00 / 1er vendredi 19h
 • FSSPX

33-100 TARNÓW Kosciół św. Józefa / St. Josef Church / Église Saint-Joseph
 • ul. Dwernickiego 1, tel. +48 14 622 22 86 ; http://www.teigitur.pdg.pl
 • 1 i 3. niedziela / 1st & 3rd Sun 10:00 / 1 & 3ème dimanche 10h
 • SP diocese, Rev. prof. Bolesław Margański, rev. Mateusz Kiwior COr

<< PolognE

 • Mazowieckie


Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Warszawa

(część zachodnia Warszawy / West part of Warsaw / Partie ouest de Varsavie)

01-203 WARSZAWA Kościół św. Klemensa/ St. Clement Church / Église Saint-Clément
 • ul. Karolkowa 49, tel. + 48 22 578 42 00 ; http://www.mszatrydencka.waw.pl
 • niedziela / Sun 14:00 / dimanche 14h
 • święta w dni robocze / feries 19:30 / fête ferriale 19h30
 • SP, Rev. Fr. Krzysztof Stępowski CSsR

02-776 WARSZAWA-IMIELIN Kościół św. Tomasza Apostoła - niebieska kaplica obok kościoła Dereniowa 12
 • 3 Niedziela miesiąca 11:00
 • SP, Rev. pral Tomasz Jerzy Król

05-840 BRWINÓW Kościół św. Floriana / St. Florian Church / Église Saint-Florian
 • ul. Biskupicka 2, tel. +48 22 729 61 44
 • niedziela / Sun 15:00 / 15h00
  • czwartek 18:30 / Thr 19:30
  • SP diocese, Rev. can. Maciej Kurzawa rev.Zdzisław Żelazko, rev. Sylwester Lament, rev. Arkadiusz Śledzik

05-500 PIASECZNO Kaplica Matki Boskiej Czestochowskiej Budynek Katolickiego LO Pałac w Parku Miejskim; ul.Chyliczkowska 20e


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Warszawa-Praga

(część wschodnia Warszawy / Eastern part of Warsaw / Partie orientale de Varsavie)

04-886 WARSZAWA Przeorat św. Piusa X / St. Pius X Priory / Prieuré Saint-Pie-X
 • (Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP / Imaculate Conception Church / Église Notre-Dame de Conception-Immaculée)
 • ul. Garncarska 32, tel. +48 22 615 28 60 ; http://www.piusx.org.pl/kaplice/Warszawa
 • niedziela i święto / Sun and feast 8:30, 10:00 and 17:30 / dimanche et fête 8h30, 10h et 17h30
 • dzień powszedni / weekday 7:15, 18:00 / semaine 7h15, 18h
 • 1. piatek, 1. sobota / 1st Fri, 1st Sat 19:00 / 1er vendredi, 1er samedi 19h
 • FSSPX

05-220 ZIELONKA Kosciół M.B. Częstochowskiej / Our Lady of Częstochowa Church / Église Notre-Dame de Częstochowa
 • ul. Jagiellońska 10, tel. +48 22 781 00 77, http://tridentina-zielonka.blogspot.com/
 • niedziela / Sun 15:00 / dimanche 15h00
 • 1. piatek / 1st Fri 19:30 / 1er vendredi 19h30
 • święta wg ogłoszeń / feasts acc. announcements
 • SP diocese, Rev. Bartosz Porzeziński

05-420 JÓZEFÓW Church Kosciół M.B. Częstochowskiej / Our Lady of Częstochowa Church / Église Notre-Dame de Częstochowa
 • ul. Piotra Skargi 24, tel. +48 22 789 21 05, http://www.mszawjozefowie.blogspot.com/
 • niedziela i święta / Sun & feasts 9:30 / dimanche et fête 9h30
 • wtorek i czwartek / Tue & Thr 6:15 / mardi et jeudi 6h15
 • 1. sobota wg ogłoszeń / 1st Sat acc. announcements
 • SP diocese, Rev. Rt. Mirosław Mikulski, rev. Tomasz Połomski

05-334 WILELGOLAS Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
 • ul. Kościelna 1, tel. +48 504 220 855, http://sanctamissawielgolas.blogspot.com/
 • niedziela / Sun 16:00 / dimanche 16h
 • dni powszednie wg ogłoszeń / feries acc. announcements
 • SP diocese, Rev. Arkadiusz Rakoczy

05-200 WOŁOMIN Kościół Matki Bożej Częstochowskiej

Diecezja / Diocese of / Diocèse de Radom


RADOM Kościół Pallotynów
4 niedziela / 4th Sun / 4ème dimanche du mois 15:30
2-gi poniedziałek miesiąca / 2nd monday 19:00 / 2-eme lundi 19h00 (no Mass in July and August)
 • SP diocese Tomasz Stefanowski SAC

Diecezja / Diocese of / Diocèse de Płock


09-402 PŁOCK Kościół św. Stanisława Kostki/St. Stanilslav Kostka Church/Église Saint Stanislas Kostka Al. Jachowicza 4
 • +48 609 972 974
 • Każda niedziela / every Sun 9:00 / chacque dimanche 9h00 (msza śpiewana/missa cantata)
 • SP diocese, Mons. Aleksander Pasternakiewicz, P.A., Rev. Piotr Grzywaczewski

PŁOŃSK Kościół pw. Wniebowzięcia NMP / Assuncion of BMV Church ul. Płocka 17
ostatnia Niedziela miesiąca g. 14.00 / last sunday of month 2 pm.
 • SP, diocese

CIECHANÓW Kościół św. Józefa / St. Joseph Church ul. ks. Piotra Ściegiennego
pierwsza Niedziela miesiąca g. 14.00 / first Sunday of month 2 pm.
 • SP, diocese, Rev. Ireneusz Wrzesiński,

Diecezja / Diocese of / Diocèse de Siedlce


SIEDLCE Kaplica pw. św. Krzyża (kaplica Ogińskich)
Niedziela /Sunday/ Dimanche 8:30
 • SP, diocese Rev. Kazimierz Matwiejuk ThD


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Łowicz


SOCHACZEW - Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy15 Sierpnia 52a
IV Niedziela miesiąca - godz. 16.45
tel - (0-32) 46 863 10 30
 • SP. diocese Rev. Ireneusz Wojciechowski

BROCHÓW - Bazylika św. Jana Chrzciciela i św. Rocha Brochów 70
1-sza Niedziela /1 st. Sunday/ 1 Dimanche 17:00
 • SP. diocese Rev. Ireneusz Wojciechowski

09-535 - IŁÓW - Kościół Matki Bożej Królowej Polski / BVM Queen of Poland Church ul. Generała Włada 1
II niedziela miesiąca / 2nd Sunday of month / 2eme Dimanche - 15:30
 • SP. diocese

<< PolognE


 • Opolskie


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Opole


45-030 OPOLE Kościół św. Sebastiana / St. Sebastian Church / Église Saint-Sebastien
 • pl. św. Sebastiana, tel. +48 77 454 25 79 ; http://tradycja.opole.pl
 • niedziela 15.00 / Sun 15.00 / Dimanche 15h00
 • SP diocese, Rev. Piotr Kutynia

46-034 DĄBRÓWKA DOLNA Kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej
1-sza sobota miesiąca godz. 8:00 / 1st. Sat. 8:00
- SP diocese, Rev. Ryszard Kościelny

<< PolognE


 • Podkarpackie


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Rzeszów


35-030 RZESZÓW Kościół św. Krzyża / Holy Cross Church / Église Sainte-Croix
 • ul. 3 Maja 17, tel. +48 17 853 51 97
 • niedziela i święto / Sun and feast 15:00 / dimanche et fête 15h
 • SP diocese, Rev. Krzysztof Tyburowski ThD, Rev. Dariusz Mikrut


38-204 TARNOWIEC (k. Jasła) Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Tarnowiec 38
 • Każda II niedziela miesiąca / Every 2nd Sunday of month - 14.00
 • SP diocese, Rev. Nikodem Rybczyk


36-062 ZACZERNIE Kaplica św. Andrzeja Boboli / St. Andrew Bobola Chapel / Chapelle Saint-André Bobola
 • Zaczernie 1037, tel. +48 22 615 28 60 ; http://www.piusx.org.pl/kaplice/Rzeszow
 • Niedziela / Sunday 14:00 / dimanche 14h
 • 1. sobota / 1st Sat 9:00 / 1er samedi 9h
 • 1. piątek / 1st Fri 19:00 / 1er vendredi 19h
 • FSSPX


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Sandomierz


37-464 STALOWA WOLA Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów Capucins Brothers Convent Klasztorna 27
 • Każda trzecia niedziele miesiąca / every 3rd Sunday of month 20.15
 • SP diocese rev. Krzysztof Irek ThD


Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Przemyśl


38-400 KROSNO Bazylika mniejsza pw. Świętej Trójcy ul. Piłsudskiego 5,
 • każda ostatnia; niedziela; miesiąca o godz. 13.00.
 • SP diocese (Rev. Bartosz Gajerski)


38-440 IWONICZ ZDRÓJ Kaplica pw. Chrystusa Króla Lubatowa 65,38-506 NOWOTANIEC (k. Sanoka) Kościół Św. Mikołaja / St. Nicolas Church Nowotaniec 46
 • tel. +48 13 466 41 75
 • NIEREGULARNIE / IRREGULLARY
 • SP diocese (Rev. Bartosz Gajerski)<< PolognE

 • Podlaskie


Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Białystok


15-087 BIAŁYSTOK Stary Kościół Farny, Zespół bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia NMP/ Old Church - Fara. Complex of archicatedral basilic od Assumption of BVM; ul. Kościelna 2;
 • 3-cia niedziela /3rd Sunday 13:30/3eme dimanche 13h30
 • SP diocese, Rev. Marian Strankowski

BIAŁYSTOK Kościoł pw. Imienia Maryi i św. Stanisława ul. Szkolna 2
dni powszednie godz. 7.00
w niedziele godz. 8:00 i 10.30
- SP Grzegorz Śniadoch IBP

19 – 111 KRYPNO Kościół pw. Narodzenia NMP Krypno Kościelne 29
każdy poniedziałek o godzinie 17.00
- SP dicese rev. Tomasz Łapiak

Diecezja / Diocese of / Diocèse de Łomża


18-400 ŁOMŻA Kościół Zakonny SS. Benedyktynek pw. Trójcy Przenajświętszej ul. Dworna 32
2 niedziela miesiąca 11:00 (2 nd Sun 11 am)
1 sobota miesiąca 8:30 am (1 st Sat 8:30 am)
 • SP diocese

<< PolognE

 • Pomorskie


Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Gdańsk


80-761 GDAŃSK Kościół św. Barbary / St. Barbara Church / Église Sainte-Barbe
 • ul. Długie Ogrody 19, http://versusdeum.pl/
 • niedziele 15.00 / Sundays 3:00 p.m. / dimanche 15 h 00
 • SP diocese, Rev. Piotr Baranowski

80-322 GDAŃSK - OLIWA Kościół Matki Bożej Królowej Korony Polskiej (oo. cystersi) / Our Lady Queen of Polish Crown Church (Cistercians) / Église Notre-Dame Reine de la Couronne Polonaise (cisterciens)
 • ul. Polanki 131, http://versusdeum.pl/
 • pierwszy piątek miesiąca 19.30 / first Friday of the month 7:30 p.m. / premier vendredi du mois 19 h 30 - Missa cantata (cum incensionibus)
 • SP diocese, Rev. Piotr Wulgaris

81-862 SOPOT Kościół Zesłania Ducha Świętego / Descent of the Holy Spirit Church / Église de la Descente-du-Saint-Esprit
 • ul. Kujawska 50/52, http://versusdeum.pl/
 • pierwsza sobota miesiąca 19.30 / first Saturday of the month 7:30 p.m. / premier samedi du mois 19 h 30
 • (przerwa w lipcu i sierpniu / break in July and August / pause en Juillet et Août)
 • SP diocese, Rev. Piotr Baranowski

81-578 GDYNIA Kościół Niepokalanego Serca NMP / Church of the Immaculate Heart of Our Lady / Église de Cœur Immaculé de Notre-Dame
 • ul. Wiczlińska 11, +48 22 615 28 60 ; http://www.piusx.org.pl/kaplice/Gdynia
 • dzień powszedni / weekday 18:00 / semaine 18h
 • niedziele i święta / Sun and feasts 10:00 / dimanche et fête 10h
 • FSSPX Rev. Edmundas Naujokaitis & Rev. Raivo Kokis

84-230 RUMIA Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. (xx. salezjanie) / Exaltation of the Holy Cross Church (Salesians) / Église de l'Exaltation-de-la-Sainte-Croix (salésiens)
 • ul. Kościelna 20, http://versusdeum.pl/
 • niedziele 16.30 / Sundays 4:30 p.m. / dimanche 16 h 30
 • SP SDB, Rev. Lech Idźkowski

Diecezja / Diocese of / Diocèse de Pelplin


BYTÓW Kaplica domowa plebanii parafii św. Katarzny Aleksandryjskiej / home chapel of St. Catherine of Alexandria parish (on rectory) ul Jana Pawła II 22
 • 3 niedziela / 3rd Sunday 17:00 / 3 eme dimanche 17h00
 • SP diocese Rev. Radosław Orliński

Diecezja / Diocese of / Diocèse de Elbląg


82-112 OSTASZEWO Kościół św. Jana Chrzciciela / St. John the Baptist Church / Église Saint-Jean-Baptiste


<< PolognE

 • Śląskie


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Bielsko Biała-Żywiec


43-305 BIELSKO-BIAŁA - LIPNIK Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny / Nativity of the Blessed Virgin Mary Church/ Eglise ul. ks. Brzóski 3

33-400 CIESZYN Kościół Św. Jerzego / St George Church / Eglise du Saint George ul. Liburnia 1
1-sza Niedziela 1st Sunday 15:00
- rev. Marcin Wróbel SP diocese,


Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Częstochowa


42-225 CZĘSTOCHOWA Sanktuarium Jasnogórskie / National shrine of Jasna Góra (Clarmontana) / Sanctuaire national de Jasna Góra (Clarmontana)
 • O. Augustyna Kordeckiego 2, tel. +48 34 377 77 77
 • celebracje okolicznościowe / masses celebrated occasionally / messes occasionnellement


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Gliwice


41-902 BYTOM Kościół pw. Ducha Świętego / Holy Ghost Church / Eglise du Saint-Esprit
 • ul. Krakowska 30, +48 32 281 31 85 ; http://tradycja.org, http://sun.aei.polsl.pl/~ksim/tradycja/Bytom.html
 • niedziele i święta / Sun and feast 9:00 / dimanche et fête 9h00 – Missa cantata (cum incensionibus)
 • poniedziałek / Mon 19:00 / Lundi 18h Wtorek/tuesday 19:00, czwartek, piątek i sobota / Thu, Fri and Sat 19:00 / jeudi, vendredi et samedi 19h
- SP diocese, Rev. Jaroslaw Steczkowski, Hubert Lupa SVD, Dietmar Aust FSSP, Paweł Gwóźdź

44-100 GLIWICE Kościół św. Trójcy / Church of Holy Trinity / Église Sainte-Trinité ul. Mikołowska
 • Niedziela /Sun 7:00 / dimanche 7h00, środa/wednesday 17:00
 • SP diocese, Rev. Jaroslaw Steczkowski
- 1 i 3 niedziela 11:00 Msza w rycie ormiańskim (ancient armenian rite) 1st & 3rd Sun 11:00 / 1 & 3ème dimanche 11h00 - Rev Tadeusz Isakowicz-Zaleski

42-700 LUBLINIEC Kościół p.w. Św. Józefa / St. Joseph Church Sadów, ul. Powstańców 95
Jedna Niedziela w miesiącu / One Sunday in month: next: 29 03, 26.04, 24,05, 31.05, 28.06, 26.07, 15.08, 30.08, 27.08, 25.10, 29.12
 • SP diocese, Rev. Paweł Gwóźdź
 • tel. (34) 356 11 11


Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Katowice


41-500 CHORZÓW Kaplica św. Maksymiliana Marii Kolbe / St. Maximilian Kolbe Chapel / Chapelle Saint-Maximilien-Kolbe
 • ul. Katowicka 107, tel. +48 22 615 28 60 ; http://www.piusx.org.pl/kaplice/Chorzow
 • niedziela / Sun 13.00 / dimanche 13h30
 • 1. piątek / 1st Fri 19:00 / 1er vendredi 19h
 • 1. sobota / 1st Sat 08:30 / 1er samedi 8h30
 • FSSPX

43-100 TYCHY Kościół Św. Benedykta/ St. Benedict Church/ Église Saint-Benoît ul. Nałkowskiej 19;
 • 1-ga Niedziela/1nd Sunday 12:30/1eme Dimanche 12h30
 • SP Diocese, Rev. prel. Franciszek Resiak,

44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Kościół Wniebowzięcia NMP / Ascension BVM Church przy Rynku
3-cia Niedziela w miesiącu / 3rd Sunday 15:30 / 3eme Dimanche 15h30
 • SP Diocese, Rev. Adam Tondera ThD


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Sosnowiec


42-500 BĘDZIN Kaplica Św. Józefa w Domu Ksieży Emerytów ul. Stawowa 26
1, 3, 4 Niedziela / Sunday 9:30
2, 5 Niedziela / Sunday 14:30
 • SP Diocese, Rev. Artur Seweryn ThD. , Rev. pral. Czesław Tomczyk ThD, rev. Arkadiusz Witkowski, rev. Marcin Lech, rev. Tadeusz Kamiński, rev. Stefan Walusiński.

Diecezja / Diocese of / Diocèse de Opole

(S-E part)
47-400 RACIBÓRZ Najświętszego Serca Pana Jezusa / The Most Sacred Heart of Jesus Church ul. Warszawska 29
3cia Niedziela miesiaca / third Sunday of month 14:00
 • SP Diocese, Rev. Sebastian Krzyżanowski ThD

<< PolognE


27-600 SANDOMIERZ Bazylika katedralna Narodzenia NMP / Cathedral Basilica of the Nativity of the Blessed Virgin Mary / ul. Katedralna 1
każda niedziela 15:30 / Every Sunday 15:30 (since 28.12.2014)
SP diocese

 • Warmińsko-Mazurskie


Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Warmia (Olsztyn)


10-625 Olsztyn Kaplica pw. Matki Bożej Ostrobramskiej
 • ul. Opolska 2 (Osiedle Mazurskie), na piętrze / the Chapel is in the 1st floor, go upstairs
 • Każda Niedziela:/ Every Sunday:
 • 17.30 Różaniec św. / Rosary
 • 18.00 Uroczysta Msza św., potem katecheza / Holy Mass
  • FSSPX


14-100 OSTRÓDA Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu / St. Francis of Asisi Church ul. Franciszkańska 1
Tel.: (089) 646-65-42
Msze Prywatne celebrowane kilka razy w tygodniu o różnych porach. Informacje o celebracjach na facebooku. / Private Masses celebrated irregularly few times a week. Up-to-date information on Facebook. / Le Messe Private celebrate qualche volta a settimana. L'avviso di ogni celebrazione è pubblicato in fieri su facebook.
 • SP - fr. Krzysztof M. Bartczak OFMConv

<< PolognE

 • Wiekopolskie


Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Gniezno


62-200 GNIEZNO Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ul. Jana Łaskiego 9,
2 niedziela miesiąca 16:30/ 2nd Sunday/ 2eme Dimanche 16h30
 • SP diocese, Rev cannon Andrzej Grzelak ThD, ks. Arkadiusz Ksycki

62-400 KOSZUTY MAŁE K/SŁUPCY Kościół św. Bartłomieja
4 niedziela miesiąca o godz. 14:00 / 4th Sunday, 14:00
 • SP diocese, Rev. Ksawery Wilczyński.

62-300 WRZEŚNIA Kaplica Szpitala powiatowego / Hospital Chapel
1 i 3 niedziela miesiąca / 1st and 3rd Sunday 15:00
 • SP diocese, Rev. Ksawery Wilczyński. Fr. Marcin Kostka FSSP

62-010 POBIEDZISKA Kościół Św Ducha ul. Władysława Jagiełły 23
3 niedziela miesiąca / 3rd Sunday 19:00
 • SP diocese, Fr. Marcin Kostka FSSP

Diecezja / Diocese of / Diocèse de Kalisz

62-800 KALISZ Sanktuarium św. Józefa/St. Joseph Sanctuary ul. świętego Józefa 7
 • 1-sza i 3-cia niedziele 14:00/1st & 3rd Sunday/1er et 3ete Dimanche 14h00
 • SP diocese, Rev. Jarosław Powąska

http://tradycjakalisz.blogspot.com / https://www.facebook.com/mszatrydenckakalisz

Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Poznań


http://forum.trydent.poznan.pl/forumdisplay.php?fid=1

61-768 POZNAŃ Kościół św. Antoniego Padewskiego / St. Anthony of Padua Church / Église Saint-Antoine de Padoue
 • ul.Franciszkanska 2, tel. +48 61 852 36 37 ;
 • niedziela i święta nakazane / Sun and obligatory feasts 2:00 pm /dimanche et fête obligatoire 14h00
 • SP diocese, Rev. prel. Jan Stanisławski, Rev. can. Wojciech Pawelczak, Rev. can. Ignacy Rapior, Rev. Rafał Pajszczyk (J.C.D),
 • Rev. Mirosław Musiał

61-546 POZNAN Kosciół pw. Maryi Królowej / Queen of Heaven Church / Église Marie-Reine
 • Rynek Wildecki 4, tel. +48 61 833 15 90
 • niedziela / Sun 5:00 pm / dimanche 17h00
 • In weekdays: Msza prywatna, nieregularnie / Private mass, irregulary / Messe privée, irrégulièrement
 • SP diocese, Rev. Marcin Węcławski

60-319 POZNAŃ Kaplica p.w. św. Józefa / St Joseph Chapel / Chapelle de St Joseph

60-652 POZNAŃ Kościół św. Stanisława Kostki/St. Stanilslav Kostka Church/Église Saint Stanislas Kostka
 • (kaplica św. Michała Archanioła / Chapel of St Michael Archangel / Chapelle de l'Archange Michaël)
 • ul. T. Rejtana 8
 • 1 niedziela /1 Sun 11:00 am / 1 dimanche 11h00
 • SP diocese, Rev. prel. Michał Maciołka

[nieaktualne?] 62-005 OWIŃSKA Kościół św. Jana Chrzciciela / St. John the Baptist Church / Église Saint-Jean-Baptiste
 • pl. Przemysława 12, tel. +48 61 812 65 02 ; http://www.tridentina.com/
 • 1 niedziela / 1st Sun 12:30 pm /1 dimanche 12h30
 • 3 niedziela / 3st Sun 15:00 pm /3 dimanche 15h00
 • SP diocese, Rev. can. Kazimierz Tomalik

[nieaktualne? x. Wygocki +2018] 64-500 SZAMOTUŁY Kaplica w Domu Sióstr Służebniczek / Chapel in House of Sirsters Servants / Chapelle dans la Maison des Soeurs Servantes
 • ul Sukiennicza 11, tel. +48 61 292 11 30
 • jedna niedziela w miesiącu / one Sun in month 10:00 am / un dimanche de mois 10h00
 • SP diocese, Rev. Włodzimierz Wygocki

64-600 OBORNIKI, Kościół pw. Krzyża Świętego Droga Leśna 60
 • każda trzecia niedziela miesiąca o godz 12.30 - 3nd Sunday/ 3eme Dimanche 12h30
 • (Kościół św. Krzyża jest kosciołem filialnym parafi pw. Milosierdzia Bożego)
  • SP diocese

Diecezja / Diocese of / Diocèse de Włocławek

62-700 TUREK, Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa / The Most Sacred Heart of the Lord Jesus Church / Église Sacré-Cœur de Jésus

<< PolognE • Zachodniopomorskie


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Koszalin-Kołobrzeg


75-063 KOSZALIN Kosciół św. Józefa / St. Josef Church / Église Saint-Joseph
 • ul. Chrobrego (vis-à-vis cathedral), tel. +48 94 347 10 06
 • 1 i 3 niedziela / 1st and 3 rd Sun 18:00 / 1er er 3am dimanche 18h
 • SP, Fr. Krzysztof Szachta OFMConv, Rev. can. Józef Potyrała

KOSZALIN Kaplica Caritas / Cartias Chapel / Chapelle Caritas ul. bp-a Czesława Domina
Każdy wtorek every Tuesday / tous les mardis 19:00
 • SP, Diocese

KOSZALIN Kościół pw. Ducha Świętego / Holy Spirit Church /Église Saint Esprit Koszalin, ul. Stanisława Staszica 38
Ostatnia niedziela miesiąca / last Sunday of month - 19:30
 • SP, Diocese

Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Szczecin-Kamień


SZCZECIN Kaplica Św. Wojciecha / St. Adalbert Chapel / Chapelle de St. Adalbert ul. Monte Casino 20

70-115 SZCZECIN,Kościół pw. św. Józefa / St. Josef Church ul. Połabska 1
 • Sobota/Saturday 18:00, poniedziałek/ monday - 18:00 (kaplica na plebani)
  • SP diocese, rev. Paweł Korupka (parochial vicar)
<< PolognE


Aby zmienić lub dodać adres, kliknij na nazwę województwa w kolorze czerwonym
To change or add an address, click on the voivodships name in red
Pour modifier ou ajouter une adresse, cliquez sur le nom de la voïvodies (province) en rouge