H  (3346 jours)

  • Lubuskie


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Zielona Góra-Gorzów


66-400 GORZÓW Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego / Exaltation of the Holy Cross Church
  • ul. Warszawska 51 tel (095) 725-76-74
  • 3. i 5 niedziela / 3rd & 5 Sun 15:00 / 3ème et 5ème dimanche 15h
  • SP diocese, Rev. Włodzimierz Wygodzki

66-400 GORZÓW Kościół Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Żeromskiego o godz. 19.30
II piątek miesiąca godz. 19.30
- SP diocese, Rev. Dawid Pietras

66-400 GORZÓW Grodzki Dom Kultury, ul. Wał Okrężny 36/37
  • 2 niedziela / 2nd Sun 16:00 /2ème dimanche
  • FSSPX

ZIELONA GÓRA Kaplica Narodzenia NMP ul. Aliny 17
Every Synday 16:30
  • SP diocese (rev. Dariusz Pietras, rev. Michał Graczyk)

<< PolognE