H  (3343 jours)
 • Łódzkie


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Łowicz


99-400 ŁOWICZ Kościół św. Elżbiety Węgierskiej / Elisabeth Hungarica Church /Église Sainte-Élisabeth de Hongrie (bernardynki / Bernardine Sisters / sœurs bernardines)
 • al. Sienkiewicza 15, tel. +48 46 837 35 26
 • 3. niedziela / 3rd Sun 17:00 (zima / winter time), 18:00 (lato, summer time) / 3ème dimanche 17h (hiver), 18h (été)
 • SP, Rev. Fr. Petroniusz Pawązka OFM

Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Łódź


91-065 ŁÓDŻ Kościół św. Józefa / St. Joseph Church / Église Saint-Joseph
93-562 ŁÓDŹ Kaplica św. Piusa V / St. Pius V Chapel / Chapelle Saint-Pie-V
 • ul. Wschodnia 74, tel. +48 22 615 28 60 ; http://www.piusx.org.pl/kaplice/Lodz
 • niedziela I święta / Sun and holiday 10:00 / dimanche et fête 10h00
 • 1. piątek / 1st Fri 18:00 / 1er vendredi 18h
 • soboty / Sat 18:00 / samedi 18h00
 • FSSPX

91-867 ŁÓDŹ Kościół pw. Chrystusa Odkupiciela Żubardzka 28
 • stara kaplica
 • każda sobota 15:30
 • SP diocese,

Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Częstochowa


97-545 KOCIERZOWY k. Gomulic (pow. RADOMSKO).
Wspólnota Świętego Brunona z Kolonii
Raz na miesiąc - nieregularnie

<< PolognE