H  (3364 jours)
 • Dolnośląskie


Archidiecezja / Archdiocese of / Archidiocèse de Wrocław


50-266 WROCŁAW Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku / Our Lady “Na Piasku” Church / Église Notre-Dame „Na Piasku”
 • ul. Św. Jadwigi, tel. +48 71 344 66 31, +48 515 253 808 ; http://www.piasek.archidiecezja.wroc.pl
 • niedziela / Sun 9:00 and 18:00 / dimanche 9h, 18h
 • wtorek / Tuesday 18:30
 • dzień powszedni po-śr, pt/ weekday Mo-We, Fri 07:00
 • dzień powszedni cz, so/ weekday Thy, Sat 18:30
  • SP Diocese, Rev. Msgr Stanisław Pawlaczek, Rev. Ireneusz Bakalarczyk

WROCŁAW, Kaplica św Jadwigi Ślaskiej / St. Hedwig Chapelul. Kruszwicka 26/28 ; http://www.piusx.org.pl/kaplice/Wroclaw
 • niedziele / Sun 17.30 / dimanche 17h30
 • 1. piątek miesiąca / 1st Fri 18.00
 • 1. sobota miesiąca / 1st Sun 8.00
 • FSSPX

Diecezja / Diocese of / Diocèse de Legnica


LEGNICA Katedra Świetych Apostołów Piotra i Pawła / St. Peter & Paul Cathedral
 • Druga niedziela miesiąca / Second Sunday in month 16:00
- SP diocese / Rev. can. Robert Kristman


Diecezja / Diocese of / Diocèse de Świdnica


ŚWIDNICA Kościół pw. św. Józefa ul. Westerplatte
 • 4-ta niedziela/4rd Sunday/4 eme Dimanche 12h00
  • SP diocese,, Rev. Zbigniew Chromy

ŚWIDNICA Katedra pw. Śś. Stanisława i Wacława ul. Kotlarska 19
każdy czwartek / every Thu. 17:30 / chaque ,,,,,, 17h30 (Kaplica M.B. Częstochowskiej / Our Lady of Częstochowa Chapel / Chapelle Notre-Dame de Częstochowa)
 • SP diocese,, Rev. Zbigniew Chromy

KŁODZKO Kaplica pw. Św. Marii Magdaleny/ St. Maria Magdalena Chapel ul. Łukasińskiego 32.
 • 1-sza niedziela/1st Sunday/1 Dimanche 15h30
 • SP diocese,, Rev. Julian Nastałek

<< PolognE